top of page

Spelen met gedachten

Deze reeks van 3 filosofische gesprekken nodigt deelnemers na te denken over wat het betekent om mens te zijn en om het (eigen) leven eens onder de loep te nemen. Dat doen we aan de hand van theorieën en observaties van beroemde filosofen, geestelijk leiders, biologen, psychologen etc. Met hun gedachten spelen we verder en proberen we eigen theorieën te formuleren. Dat doen we op onderzoekende en luchtige wijze zodat er altijd ruimte blijft voor een nieuw antwoord.

 

De reeks stelt drie vragen centraal die iedereen wel kent.

Tijdens de eerste avond wordt de vraag “Wat ben ik?” aan de orde gesteld. Allerlei opvattingen over lichaam en geest passeren de revue. En dan gaan we aan de hand van uitdagende vragen en denkoefeningen na hoe we er zelf eigenlijk tegen aan kijken.

De tweede avond gaat het om de vraag “Wie ben ik?”. Hoe denken de toehoorders dat hun identiteit tot stand kwam? En klopt dat wel? Overheersen opvoeding en omgeving daarin of toch de aanleg en natuur die iemand heeft? Input vanuit diverse invalshoeken zet ons wederom aan tot denken...

De laatste avond draait om de vraag “Waarom ben ik?”. Denkrichtingen worden aangedragen, historische context geschetst. Maar hoe denken we daar vandaag de dag over? 

Het doel is niet om antwoorden te vinden, maar  juist om speelruimte in het eigen hoofd te creëren.

Deze reeks is bedoeld voor iedereen die een frisse wind wil laten waaien door zijn of haar eigen hoofd, die houdt van het aanscherpen van de eigen gedachten, niet bang is om eigen overtuigingen te onderzoeken en toe is aan een nieuwe blik op het (of zijn of haar) leven. 

 

De reeks kan ook voor een bestaande groep (afdeling, team etc.) worden gegeven met als doel om elkaar beter te leren kennen door gezamenlijk dit soort vragen te onderzoeken.

De gesprekken vinden plaats in groepen van maximaal 8 deelnemers. 

bottom of page