top of page
VERTELSPELLOGODEF.jpg

Hoe dit spel geboren werd.....

 

Ik houd van spelletjes, aan tafel met z’n allen, een reden om te lachen, om luchtig samen te zijn, om los te laten wat je normaal altijd doet. Een spel kun je winnen….daarom is het leuk om het gedrag van medespelers (en jezelf) te bekijken: hoe graag willen ze winnen, zijn ze bijvoorbeeld bereid risico’s te nemen of hanteren ze een heel andere strategie…?

 

Ik houd ook van een goed verhaal. Vanaf dat ik kon lezen liet ik mij graag meevoeren met allerlei avonturen. Een goed verhaal gunt mij een kijkje in andermans wereld of leven; ik reis zonder in een vliegtuig of tijdmachine te stappen en ontmoet nieuwe mensen zonder de straat op te gaan. Zo verruimt een goed verhaal mijn kennis en mijn geest.

 

Vandaag de dag is er steeds minder tijd om naar elkaars verhalen te luisteren. Dat is jammer want elk mens draagt zoveel verhalen in zich.  Elk mens heeft een persoonlijke historie, heeft van alles meegemaakt dat hem of haar gemaakt heeft tot wat hij of zij is. Die verhalen spelen zich af in een maatschappelijke context. Oral history is van oudsher de belangrijkste manier om verhalen, cultuur en kennis over te dragen. Logisch ook, want persoonlijke verhalen zijn vaak de verhalen die het best beklijven. 

In de zomer van 2019 kwamen allerlei dingen die ik observeerde in de maatschappij in mijn hoofd bij elkaar, en zo werd dit spel geboren. Daarover lees je meer in de kopjes hieronder. 

Er zijn meer spellen die aanzetten tot gesprek, maar meestal bevatten ze geen spelelement. De vragen van mijn spel zoeken naar (persoonlijke) historie, het spel kent bovendien een spelelement. Daarmee is HET GROTE VERTELSPEL uniek!

Voor ouderen

We lezen en horen er veel over: veel ouderen zijn eenzaam. Ze hebben moeite met het invullen van hun dag. Maar hun verhalen kunnen voor heel veel mensen leerzaam en van waarde zijn. 

Vaak komen allerlei herinneringen over vroeger juist op latere leeftijd weer boven drijven, alsof na het werkzame leven er eindelijk ruimte is om terug te kijken. Maar er is maar mondjesmaat gelegenheid om die verhalen te delen. Hoe krijg je ze aan de praat, zeker als je ze niet zo goed kent? Welke vraag kun je stellen om een verhaal los te krijgen? Dit spel is een handvat om ouderen aan de praat te krijgen, het is eenvoudig te spelen en stimuleert het geheugen. Samen spelen verdrijft de eenzaamheid.

 

Voor families, meerdere generaties

In een tijd waarin individueel succes en geluk richtingbepalend lijken te zijn, vergeten we het nog wel eens: ieder van ons maakt deel uit van een gemeenschap. Om te beginnen een familie met lange lijnen die ver terug gaan. Die familie vormt een belangrijke context waarin wij als individu opgroeien. Allerlei tradities en gewoontes worden via het gezinsleven doorgegeven. Dit spel biedt gelegenheid dit te delen en te benoemen. Niet uit een boek, maar via persoonlijk verhalen kan (familie)geschiedenis een bindende factor zijn.

 

Voor Jongeren

Jonge(re) mensen kijken niet meer samen met hun ouders televisie, ieder kijkt naar zijn eigen scherm.  Nieuws en actualiteit, en daarmee maatschappelijke achtergronden en geschiedenis, zijn minder dan vroeger een vanzelfsprekend onderdeel van gesprek. De verhalen die door dit spel gedeeld worden, kunnen de kennis van de eigen recente geschiedenis en cultuur aanvullen.

 

Voor diverse culturen

Vaak zitten we aan tafel met mensen die een vergelijkbare achtergrond hebben als wijzelf. Dit spel is weliswaar vooral ge-ent op de Nederlandse maatschappij en geschiedenis, maar het is juist leuk om met spelers van diverse oorsprong te spelen. De verhalen zullen des

te verrassender zijn en wederzijds als eyeopeners fungeren voor de achtergrond en historie van de ander. Het draagt daarmee bij aan meer begrip tussen diverse culturen. 

bottom of page