top of page

Raakvak hanteert het volgende beleid t.a.v persoonsgegevens, privacy en cookies.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Aantekening abonnee nieuwsbrief over publicaties, of bestelling van HET VERTELSPEL.

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres


Raakvak heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Raakvak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hiermee worden bedoeld, besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?
Raakvak bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt altijd contact opnemen als uw uw gegevens wil laten verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Raakvak logt internetverkeer om statistieken te kunnen opstellen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd en komen uitsluitend bij onze hostingpartij en bij ons terecht. Wanneer u naar een pagina gaat waarop u een bestelling kunt doen wordt er ook een verbinding met een betalngssysteem gemaakt. . Als u dit een probleem vindt, kunt u ons een email sturen en kunnen we de betaling op een alternatieve wijze laten plaatsvinden (bijvoorbeeld via een "tikkie").

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 

Beveiliging persoonsgegevens

Raakvak neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

bottom of page